Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

W minionym tygodniu Wojewoda Wielkopolski zaprezentował wyniki oceny projektów zgłoszonych do dofinansowania w 2010 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Jest to drugie rozdanie z tzw. schetynówek. Przypomnijmy, że przy pierwszym rozdaniu Gmina Oborniki zajmuj±c czwarte miejsce na li¶cie pozyskała ¶rodki na budowę ulicy Towarowej, która poł±czyła równolegle do krajowej jedenastki Oborniki z Rożnowem.

Do drugiego rozdania wnioski ponownie złożyła i Gmina Oborniki i Powiat Obornicki. Gmina wnioskowała o ¶rodki na "Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont mostu, budowę i przebudowę jezdni, chodników, ¶cieżki pieszo-rowerowej w ci±gu ulicy Armii Poznań w mie¶cie Oborniki". Powiat natomiast wnioskował o przebudowę drogi Ryczywół - Karolewo - Zawady. W pierwszym rozdaniu wniosek starostwa dotycz±cy przebudowy drogi Bogdanowo - U¶cikowo uzyskał zbyt mał± liczbę punktów i nie został zrealizowany zajmuj±c dopiero 37 miejsce.
Przy drugim rozdaniu ¶rodków ocena została dokonana przez Komisję Wojewódzk± powołan± przez Wojewodę Wielkopolskiego. Ocenie poddano 173 wnioski (w tym 114 wniosków gmin oraz 59 wniosków powiatów) złożone w ramach naboru zakończonego w dniu 30.09.2009 r., z czego do oceny merytorycznej dopuszczono 169 wniosków. Komisja odrzuciła z przyczyn formalnych 4 projekty.
Wniosek przygotowany przez Gminę Oborniki znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej!!! Gmina Oborniki wnioskowała o kwotę 2,7 mln zł przy całkowitym koszcie realizacji projektu wynosz±cym ponad 5,5 mln zł. Projekt przedsięwzięcia zakłada przebudowę ci±gu ulicy wraz z o¶wietleniem, budowę ¶cieżki pieszo-rowerowej, biegn±cej od Rynku do drogi krajowej nr 11 w Bogdanowie oraz kapitalnym remontem "małego" mostu na Warcie. Bez w±tpienia inwestycja, która będzie realizowana w przyszłym roku pozytywnie wpłynie zarówno na poprawę bezpieczeństwa, jak i komfort mieszkańców.
Niestety tyle szczę¶cia ponownie nie miał powiat, którego wniosek znalazł się dopiero na 20 miejscu, jednak na szczę¶cie załapał się na dofinansowanie proponowanej przebudowy drogi. Kwota, o jak± wnioskowało starostwo, to ok. 596 tys. zł. Obie inwestycje zostan± zrealizowane w roku 2010.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +1 (+1 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

OBORNICZANIN
Data: 18.11.2009 18:38:33

a w kurierze stachowiaka ogłoszono wielki sukces starostwa hehe nie wspominaj±c o gminie.


młoda
Data: 19.11.2009 13:17:08

Tp może na następnych wyborach zagłosujmy na Rydzewsk± by wymieniła Wańkowicza


gregor
Data: 05.09.2010 22:33:54

gmina pierwsza..., w istocir-papier wszystko przyjmie, nawet prawde, jak sie piszacy pomyli, w przypadku lokaty powiatu bledu nie byl.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071