Data: , ¬ródło: Urz±d Miejski w Obornikach, Oborniki

We wtorek, 29 wrze¶nia w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Oborniki odbył się uroczysty finał konkursu filmowego "Nakręć Oborniki Pozytywnie". Plebiscyt ogłoszony został wiosn±, z okazji obchodów 670-lecia pierwszej wzmianki o naszym mie¶cie. Główn± ide± konkursu stało sie zachęcenie mieszkańców do aktywno¶ci twórczej, artystycznej oraz lepszego poznania miejscowo¶ci zarówno pod względem historycznym, kulturalnym, jak i społecznym.

Pragn±c wyłonić najbardziej oryginalny, krótkometrażowy film o Obornikach uczestnikom zaproponowano możliwo¶ć nagrania swych prac także za pomoc± amatorskich kamer b±dĽ nawet telefonów komórkowych. Pocz±tkuj±cy filmowy sami mogli również zaproponować konwencję np. filmu dokumentalnego, reportażu telewizyjnego, felietonu filmowego a nawet animacji.
Na konkurs wpłynęło siedem prac o różnorodnej tematyce zwi±zanej z naszym miastem i gmin± spo¶ród których komisja w składzie:

  • Krystyna Eichler - Dyrektor biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Oborniki;
  • Henryk Łukaszewski - Zastępca Burmistrza Obornik;
  • Krzysztof Sroka - Kierownik Biura Promocji Miasta,

wyłoniła najciekawsze i najbardziej nowatorskie, przyznaj±c zgodnie nagrodę główn±, pięć wyróżnień oraz nagrodę specjaln±. Po¶ród nagrodzonych znaleĽli się:

  • Tomasz Węgrzak, Marek Tomaszewski "Oborniki. Wielkopolska marka" - I NAGRODA;
  • Krzysztof Zielonacki "Nakręć Oborniki pozytywnie - Objezierze" - NAGRODA SPECJALNA;
  • Emilia Narożyńska "Nasze pasje" - WYRÓŻNIENIE;
  • Mateusz Nowicki "Oborniki przemiana" - WYRÓŻNIENIE;
  • Szymon Solarski "Od przeszło¶ci do przyszło¶ci - wspólna pamięć - Rożnowice 2009" - WYRÓŻNIENIE;
  • Agata Rogalska, Kaja Kotlarz, Zuzanna Fleiszar, Aleksandra Jurga, Monika Błasiak, Barbara KaĽmierczak " Oborniki na zielono" - WYRÓŻNIENIE;
  • Krzysztof Chodziak "Powstanie Wielkopolskie w Obornikach" - WYRÓZNIENIE.

Podczas wtorkowej gali autorzy oraz zebrani w Bibliotece go¶cie wspólnie obejrzeli nadesłane prace, zwycięzcy odebrali za¶ z r±k Burmistrz Obornik Anny Rydzewskiej atrakcyjne nagrody rzeczowe.¬ródło: Urz±d Miejski w Obornikach

Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

:)
Data: 12.10.2009 06:43:23

Ambroży gratulacje:)


denis
Data: 14.10.2009 23:51:30

jak juz nakręcacie to przy okazji odkręćcie te blokade dodawania komentarzy z gazety powiatowej;ziemia obornicka.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071