Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Sybirak - tułacz - żołnierz" pod takim hasłem 10 wrze¶nia po raz dziewi±ty ulicami Białegostoku przeszedł IX Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Obok ponad 10 tysięcy uczestników, przedstawicieli Zwi±zku Sybiraków, delegacji kombatantów, uczniów z Białorusi, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Wielkiej Brytanii, USA, polityków i samorz±dowców, w uroczysto¶ciach upamiętniaj±cych ofiary deportacji Polaków na Sybir i do Kazachstanu dokonanych przez Sowietów w latach 1940 - 1941 w Marszu, już po raz drugi wzięli udział oborniccy liceali¶ci.

Wyjazd młodzieży do Białegostoku zorganizowało Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem Memoramus w Poznaniu, pod którego "skrzydłami" szkoła realizuje projekt edukacyjny maj±cy na celu kształtowanie postaw patriotycznych oraz pielęgnowanie pamięci i pogłębianie wiedzy o losach Polaków na Wschodzie w XX wieku. Pisali¶my już niegdy¶, iż w ramach projektu uczniowie uczestnicz± w wykładach i sesjach naukowych, a co najważniejsze, aktywnie poznaj± miejsca zwi±zane z histori± Polaków, czego dowodem jest przede wszystkim wyprawa do Katynia w kwietniu bież±cego roku i oddanie hołdu zamordowanym tam oficerom.
Obok uczniów wielu szkół poznańskich na Podlasiu przedstawiciele naszego regionu spędzili cztery dni. Prócz udziału w uroczysto¶ciach i wykładzie po¶więconym agresji sowieckiej z 17.09, młodzież odwiedziła miejsca pamięci, składała kwiaty, zapalała znicze. Wyjazd ten stał się także okazj± do poznania bogatej wielokulturowo¶ci Podlasia oraz do nawi±zania międzyszkolnych przyjaĽni.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071