Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego 2008/2009 rodzice zastanawiali się do jakiego przedszkola posłać dzieci w nadchodz±cym roku szkolnym, czy jest odpowiednia liczba miejsc i czy nazwisko ich dziecka znajdzie się na li¶cie przyjętych. Jeszcze niedawno nikt by nie pomy¶lał, że w Obornikach mogłoby funkcjonować i cieszyć się dużym zainteresowaniem prywatne przedszkole. Tym czasem liczba ofert na obornickim rynku edukacyjnym stale ro¶nie.

Pierwszego wrze¶nia swoj± działalno¶ć rozpoczęło przedszkole przy ul. Obrzyckiej, a od 4 stycznia ma zacz±ć działać przedszkole przy ul. Kowalskiej. Oferta przygotowana przez pierwsze z wymienionych placówek jest do¶ć interesuj±ca. Dzieci uczęszczaj±ce do Akademii Wiedzy i Zabawy, bo tak± nazwę nosi wspomniane przedszkole, ucz± się w nim języka angielskiego. Koszt miesięczny pobytu dziecka w tej placówce wynosi 350 zł, do którego należy doliczyć także koszt posiłków.
Na stronie internetowej przedszkola, które ma zacz±ć funkcjonować na pocz±tku 2010 roku, można zapoznać się z ofert±, jak± oferuje dyrekcja tej placówki. Dzieci maj± uczestniczyć w zajęciach z języków obcych takich jak język niemiecki i język angielski. Ponadto będ± prowadzone zajęcia plastyczne, muzyczne, rytmiczne, koryguj±ce wady postawy i logopedyczne. Ciekaw± propozycj± programow± s± zajęcia z Ruchu Rozwijaj±cego Weroniki Sherborne. Jest to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które zwi±zane s± z potrzebami naturalnymi dziecka. Wykorzystuje się w niej dotyk i ruch. Wszystko po to, aby pogłębić w dziecku ¶wiadomo¶ć własnego ciała i otaczaj±cego je ¶wiata oraz pozwolić tym samym zgłębiać wiedzę w tym zakresie. Miesięczna opłata za przebywanie dziecka w placówce wynosi 630 zł.
Na tym jednak oferta edukacyjna dla maluchów się nie kończy. Na terenie Obornik przybywa także miejsc, w których odbywaj± się zajęcia rodziców z dziećmi. Na takie spotkanie, trwaj±ce zazwyczaj około godziny, przychodz± mamy, b±dĽ tatusiowie ze swoimi pociechami, by wspólnie spędzić czas przy dobrej zabawie w towarzystwie innych dzieci i rodziców. Przykładem dobrze zorganizowanych zajęć jest działaj±cy od kilku lat na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 Klub Jedynka, w którym odbywaj± się zajęcia dla 2-3 latków oraz dla 3-4 latków. Rodzice wraz z dziećmi uczęszczaj±cymi na te zajęcia bardzo je sobie chwal±.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071