Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Kilka dni temu na ul. Piłsudskiego pękła ponownie rura. Tym razem działo się to w godzinach szczytu komunikacyjnego i usuwanie awarii przez Przedsiębiorstwo Wodoci±gów i Kanalizacji było dla niektórych bardzo uci±żliwe. Awaria była na pewno uci±żliwa dla radnego Witolda Żółcia, który na sesji pytał prezesa PWiK o jej szczegóły. "Po raz kolejny pęka wam rura na Piłsudskiego. Dlaczego tak się dzieje?" - pytał Żółć.

Według radnego złe było także oznakowanie drogi, bowiem zamknięty został wyjazd z ul. Młyńskiej na Piłsudskiego, lecz nigdzie nie ustawiono stosownych znaków informacyjnych. Jak odpowiadał prezes PWiK, "awaria jest awari±, a na ul. Piłsudskiego zdarzaj± się takowe ¶rednio raz w miesi±cu i co kawałek co¶ pęka". Według prezesa informacje o awarii na danej ulicy otrzymuje Straż Miejska i to ona powinna w odpowiedni sposób oznakować objazdy. Zapytany przez radnego Żółcia prezes PWiK o konieczno¶ci zgłaszania awarii sieci wodnej w Sanepidzie, Tomasz Augustyn odpowiedział, że nic mu na ten temat nie wiadomo, ale sprawdzi czy taka konieczno¶ć istnieje. Skoro prezes wodoci±gów nie potrafił odpowiedzieć radnemu, my to zrobimy. Oczywi¶cie wszelkie kwestie z tym zwi±zane reguluje Prawo Wodne oraz Ustawa o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę. Dodatkowo prezes PWiK, podpisuj±c umowy z odbiorcami wody, zobowi±zuje się w razie awarii dostarczyć wodę specjalnym pojazdem, który jest co jaki¶ czas kontrolowany przez Sanepid.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071