Data: , Źródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studenci mogą ubiegać się o stypendium tzw. Marszałkowskie na rok szkolny 2009/2010. O stypendium mogą starać się uczniowie i studenci zamieszkujący na stałe teren województwa wielkopolskiego, uczący się bądź studiujący w trybie dziennym i osiągający wysokie wyniki w nauce.

Uczniowie muszą wykazać się średnią ocen za poprzedni rok szkolny nie niższą niż 4,00, natomiast studenci 3,81. Osoba ubiegająca się o stypendium powinna być w trudnej sytuacji materialnej. Dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty 504 zł brutto miesięcznie, a w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci próg ten wynosi 600 zł brutto miesięcznie.
Do wniosku, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego należy dołączyć szereg dokumentów. Trzeba mieć zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego wszystkich członków rodziny za 2008 rok, zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego lub działów specjalnych produkcji rolnej wydane przez Urząd Gminy, zaświadczenie o dochodach uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku osób niepełnosprawnych konieczne jest dostarczenie uwierzytelnionej kopii orzeczeń komisji orzekającej o niepełnosprawności. Studenci, słuchacze i uczniowie wkraczający w nowy etap edukacji powinni dołączyć do wniosku uwierzytelnioną kopię świadectwa decydującego o zakończeniu szkoły, a także zaświadczenie z uczelni potwierdzające uzyskanie statusu studenta. W przypadku pozostałych uczniów i studentów należy dostarczyć zaświadczenie ze szkoły bądź uczelni o wysokości średniej ocen. Do wniosku należy dostarczyć także zaświadczenie o statusie ucznia pozostałych niepełnoletnich członków rodziny. Tak skompletowane dokumenty wraz z wnioskiem należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu do 7 września w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, natomiast w przypadku studentów i słuchaczy do 12 października.Źródło:


Gorące tematyDołącz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętności, poprawiaj relacje z rodziną i przyjaciółmi korzystając z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji książkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gorące tematy
Gorące dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071