Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Z dniem 1 stycznia 2010 Narodowy Fundusz Zdrowia przestaje finansować Oddziały Długotrwałej Opieki Medycznej (DOM). Decyzja NFZ dotknie bezpo¶rednio 8 szpitali w województwie, bowiem tylko 8 takich oddziałów znajduje się na terenie Wielkopolski. W porównaniu z rokiem 2008 jest ich o 4 mniej. Największy w okolicy Obornik odział DOM znajduje się w W±growcu (40 łóżek), a najmniejszy w Szamotułach (7łóżek) i Obornikach (8 łóżek).

Z dniem 1 stycznia wszystkie one przestan± funkcjonować. Jak nam się udało dowiedzieć, oddział w W±growcu przekształcony zostanie w Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, jednak dyrektor tegoż szpitala obawia się, że w zwi±zku z tym, że każdy z pacjentów będzie musiał dopłacać do swojego pobytu, może nie wyrobić kontraktu na 40 łóżek. Zgodnie z ustaw± o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym od 01.1999r. NFZ finansuje tylko ¶wiadczenia zdrowotne, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania musz± pokrywać sami podopieczni. Sytuacja DOM w Obornikach jest do¶ć specyficzna, bowiem mimo, iż zakontraktowany jest oddział tylko na 7 łóżek, to i tak nie wyrabia kontraktu, a z oddziału korzystaj± m.in. oddział wewnętrzny i chirurgia. Temat likwidacji oddziału poruszony został także na Sesji Rady Powiatu. Oczywi¶cie opozycja ostro protestowała przeciwko likwidacji, jednak nie potrafiła powiedzieć sk±d wzi±ć ¶rodki na samodzielne finansowanie takiego oddziału. Rozs±dnym, jak się wydaje wyj¶ciem z sytuacji, jest utworzenie wła¶nie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego, jednak aby on powstał trzeba najpierw dobudować nowe skrzydło szpitala. Minimalna bowiem ilo¶ć łóżek na takim oddziale, aby nie przynosił on strat to 35, a w aktualnej kubaturze szpitala nie ma na taki oddział miejsca. W programie funkcjonalnym dla szpitala, jaki powstał kilka tygodni temu, oddział taki został zaprojektowany na II piętrze nowego budynku. Mie¶cić się w nim będzie 39 łóżek, w pokojach 2, 3 i 5 osobowych. Dodatkowo oddział wyposażony będzie w salki rehabilitacyjne. Czy jednak i kiedy nowe skrzydło szpitala powstanie, to już tylko i wył±cznie decyzja radnych zarówno tych z opozycji, jak i koalicji rz±dz±cej.
¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071