Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Jak pisali¶my w minionym tygodniu, nie ma zagrożenia dla przebudowy drogi Oborniki - Stobnica. Informacje nasze oraz te, które można było usłyszeć na ostatniej Sesji Rady Powiatu od Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Tomasza Szramy, zostały potwierdzone i niebawem ruszy remont drogi powiatowej.

Urz±d Marszałkowski w dniu 12 maja 2009 r. poinformował Starostę, że Zarz±d Województwa podj±ł decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu przebudowy drogi, na który Powiat Obornicki złożył wniosek w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszt tego zadania to 4,4 mln. zł, z czego 50 procent będzie pochodziło ze ¶rodków unijnych. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na realizację tego przedsięwzięcia i jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań, roboty rozpoczn± się z końcem czerwca lub na pocz±tku lipca.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

zdziwiony
Data: 31.05.2009 14:42:23

....czerwiec zaczyna się a procedury zwi±zane z ogłoszeniem przetargu i następnie terminy wg których przetarg musi myć ogłoszony ,plus ewentualne zapytania i wreszcie samo przyst±pienie do przetargu /bo nie nast±pi na drugi dzień po przetargu / jest pustym gadaniem niekompetencji osoby umieszczaj±cej tak± wiadomo¶ć . Oby wyszło u schyłku lata .Przykładem jest droga do Szamotuł - a miało zacz±ć już w kwietniu br.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071