Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Na terenie powiatu obornickiego realizowany jest projekt: "Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra HIV". Ostatnie szkolenie tego typu w powiecie obornickim odbyło się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w dniu 8 maja 2009r. w godz. 830 - 1430. Jest to już trzecia edycja organizowana przez pracownika O¶wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Obornikach we współpracy z Starostwem Powiatowym w Obornikach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie problematyki HIV/AIDS.

Uczestnikami szkolenia była młodzież ze szkół:
Liceum Ogólnokształc±cego w Obornikach, Liceum Ogólnokształc±cego w RogoĽnie, Zespołu Szkół w Objezierzu, Zespołu Szkół im. T. Kutrzeby w Obornikach, Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w RogoĽnie, Zespołu Szkół Agrobiznesu w RogoĽnie.
W szkoleniu uczestniczyło po kilku uczniów z każdej szkoły - ł±cznie 23 osoby.
Głównym celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu HIV/AIDS w¶ród młodzieży, nabycie umiejętno¶ci dokonywania ¶wiadomych decyzji zmniejszaj±cych ryzyko zakażenia wirusem HIV i szerzenia się chorób przenoszonych drog± płciow±, ukształtowanie wła¶ciwych postaw wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS oraz wzbudzenie zainteresowania własnym zdrowiem i odpowiedzialno¶ci za zdrowie partnera.
W czę¶ci teoretycznej przedstawiono aktualn± wiedzę dotycz±c± problematyki HIV/AIDS, natomiast podczas warsztatów młodzież miała kształtować takie umiejętno¶ci jak:
- Okre¶lenie stopnia ryzyka zakażenia HIV
- Asertywne zachowania - promowanie postaw szacunku wobec siebie i innych
- Akceptacja wobec zakażonych HIV i chorych na AIDS
- Wykorzystanie zdobytej wiedzy do podejmowania racjonalnych i trafnych decyzji


Opracowała: Monika Osak¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071