Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

W pi±tek 24 kwietnia 173 maturzystów Liceum Ogólnokształc±cego im. S. Wyspiańskiego w Obornikach odebrało ¶wiadectwa ukończenia szkoły. Ceremoniał prowadzili Patrycja Jerzyk, Kajetan Ruks i Bartosz Roszkiewicz. Uroczysto¶ci u¶wietniły pie¶ni chóru Cantilena pod batut± Tomasza Wyrzykowskiego oraz występy wokalne maturzystów Joanny Gacek i Jarosława M±czyńskiego. W¶ród zaproszonych go¶ci znaleĽli się przewodnicz±cy Rady Powiatu Obornickiego Andrzej Okpisz, który był jednocze¶nie przedstawicielem Rady Rodziców Liceum oraz dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Piotr Szafer.

Po przekazaniu sztandaru szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu i oficjalnych przemówieniach dyrektora Liceum Tomasza Szramy
i przewodnicz±cego Rady Powiatu Andrzeja Okpisza, maturzystów pożegnał przedstawiciel klas młodszych Kajetan Ruks. W imieniu maturzystów społeczno¶ć szkoln± pożegnali Maciej Zaranek i Dawid Gr±dzielewski. Maciej Zaranek, który uzyskał najwyższ± ¶redni± ocen w¶ród absolwentów (5,16), odebrał nagrodę Starosty Obornickiego z r±k Andrzeja Okpisza oraz nagrodę rektora Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu z r±k dziekana Piotra Szafera. Andrzej Okpisz, była dyrektor Liceum Janina Miller oraz dyrektor Szrama wręczyli statuetki Primus Inter Pares, dla uczniów z najwyższ± ¶redni± ocen w klasie. Otrzymali je: Anna Jechorek (III a), Ewelina Celebańska (III b), Marika Wałęga (III c), Mateusz Rychlik (III d), Maciej Zaranek (III e) i Piotr Orlik (III f). ¦wiadectwa z wyróżnieniem wraz z nagrod± ksi±żkow± otrzymali uczniowie, którzy uzyskali ¶redni± ocen co najmniej 4,75. Zaszczyt ten spotkał: z klasy III a Annę Jechorek, z klasy III b Ewelinę Celebańsk±, Justynę Narożn±, Martę Piętowsk± i Magdalenę Rzeszótek, z klasy III c Marikę Wałęgę, Natalię Ławniczak, Sabinę Ławniczak, Katarzynę Szymkowsk± i Martę Mielczarek, z klasy III d Mateusza Rychlika, z klasy III e Macieja Zaranka i Łukasza Wolskiego. Za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym dyplomy z podziękowaniami wręczono Magdalenie Rzeszótek, Sabinie Bartnikowskiej, Agnieszce Gramowskiej i Łukaszowi Wolskiemu. Za profesjonaln± oprawę uroczysto¶ci szkolnych, za aktywn± działalno¶ć na rzecz szkoły, ogromne zaangażowanie we wszystkich imprezach szkolnych podziękowano Robertowi Kowalczakowi. Za zdobycie laurów w konkursach muzyczno-wokalnych ora aktywny udział w przedstawieniach szkolnych gratulowano Joannie Gacek, która zajęła II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Poezji ¦piewanej w Pniewach 2008/2009 oraz III miejsce w tym samym konkursie w roku szkolnym 2007/2008, Annie Zawol, która zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Szkolnej w GnieĽnie 2008/2009 oraz Jarosławowi M±czyńskiemu, który zaj±ł I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Poezji ¦piewanej w Pniewach. Jarek M±czyński w tym samym czasie odbierał stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w uznaniu za sukcesy aktorskie w poznańskim Teatrze Studio Prób, występy pianistyczne oraz laury we wspomnianym wojewódzkim konkursie poezji ¶piewanej oraz udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Francuskiej we Wrocławiu.
Dyplomy gratulacyjne otrzymali także sportowcy. Drużyna dziewcz±t zdobyła w bież±cym roku szkolnym srebrny medal a w poprzednich latach dwukrotnie złoty medal w Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego w Piłce Ręcznej Dziewcz±t. W skład drużyny wchodziły Ewelina Gradowska, Marta Janus, Justyna Narożna, Agata Nożewnik, Kinga Olenderek, Marta Piętowska, Weronika Przesławska oraz Patrycja Trzybińska. Wyróżnienia otrzymali także: finalistki Mistrzostw Wojewódzkich w Aerobiku Grupowym Agnieszka Banaszak oraz Agnieszka Stachowiak, mistrzowie województwa w tenisie stołowym Jakub Olędrowicz, Jakub Strzępka i Marcin Chudziński, którzy trzy lata z rzędu zdobywali wojewódzkie laury oraz zwycięzcy rejonowych zawodów strzeleckich: Marcin Trafas (I miejsce indywidualnie i drużynowo w rejonie, Maciej Szafrański
(I miejsce drużynowe), Dawid Gr±dzielewski (III miejsce drużynowo). Dyplomy za osi±gnięcie w konkursach i olimpiadach otrzymali: Jarosław M±czyński (najwyższy wynik w szkole w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX 2006/2007 oraz udział w II etapie Olimpiady Języka Angielskiego w Poznaniu), Jakub Rożdżyński (udział w II etapie 32 Olimpiady Języka Niemieckiego w Poznaniu), Jędrzej Manicki (etap regionalny Konkursu Języka Angielskiego "Pokaż nam język", najwyższy wynik w szkole w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX 2007/2008), Marika Wałęga (udział w etapie wojewódzkim XXXIV i XXXV Olimpiady Historycznej 2006/2007 i 2007/2008), Ewelina Kram (I miejsce w konkursie recytatorskim zorganizowanym przez Biblkiotekę Publiczn± w Obornikach), Katarzyna Siek (III miejsce w konkursie recytatorskim zorganizowanym przez Biblkiotekę Publiczn± w Obornikach), Łukasz Wolski (etap wojewódzki Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom), Weronika Rakoczy (etap wojewódzki XXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej).
Pod koniec uroczysto¶ci wręczono ¶wiadectwa ukończenia Liceum pozostałym uczniom. Teraz przed absolwentami Liceum najważniejsze z dotychczasowych egzaminy maturalne, które odbywać się będ± już od poniedziałku 4 maja. Wszystkim maturzystom życzymy "połamania pióra".¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +1 (+1 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071