Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

4 kwietnia w obornickim liceum odbyły się drzwi otwarte. Frekwencja dopisała i można s±dzić, że po raz kolejny ogólniak nie odczuje niżu demograficznego, który dziesi±tkuje od trzech lat większo¶ć polskich szkół ponadgimnazjalnych. Dyrektor Tomasz Szrama wraz z wicedyrektor Agnieszk± Katarzyn± Balcerowiak przedstawili grono pedagogiczne, ofertę edukacyjn± szkoły oraz zasady rekrutacji do klas pierwszych. Szczególn± uwagę zwrócono na zreformowane nauczanie języków obcych - angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i łacińskiego - które wykładane s± zgodnie z założeniami nowej reformy programowej, wchodz±cej w życie we wszystkich liceach dopiero za trzy lata.

W obornickim liceum wybranego języka obcego naucza się we wszystkich klasach w zakresie rozszerzonym, a wszystkie lekcje dwóch języków odbywaj± się w kilkunastoosobowych grupach międzyklasowych o różnych poziomach zaawansowania. Przedstawiciele samorz±du uczniowskiego opowiedzieli o codziennym życiu licealisty. Uczniowie bior±cy udział w projektach edukacyjnych - Marszu Pamięci w Katyniu (Rosja), wymiany polsko-niemieckiej, warsztatach teatralnych w Teatrze Nowym w Poznaniu oraz dyskusyjnego klubu filmowego - przedstawili zasady i korzy¶ci płyn±ce z udziału w tych zajęciach i wyjazdach zagranicznych. Spotkanie u¶wietnił występ kabaretu szkolnego, który wygrał konkurs kabaretowy podczas ostatniego Dnia Wiosny. Następnie kandydaci do klas pierwszych zwiedzili budynek Liceum. W poszczególnych salach lekcyjnych przygotowano różne prezentacje i wystawy m.in. wystawę o Katyniu, przygotowan± przez uczniów i pedagoga szkolnego Patrycję Brodzińsk± - bior±cych udział w Marszu Pamięci w Rosji, prezentację o uczniowskiej wymianie polsko-niemieckiej ze szkołami w niemieckim Luchow przygotowan± pod okiem germanisty Adama Krasickiego, prezentację warsztatów teatralnych i DKF pod opiek± polonistki Agnieszki Małgorzaty Balcerowiak, prezentacje historyczne, prezentacje fizyczne pod opiek± Jarosława Paulusa i chemiczne pod opiek± Violetty Sawiak. Ze szczegółami zasad rekrutacji i ofert± edukacyjn± Liceum można zapoznać się na stronie internetowej szkoły www.lo.oborniki.info¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071