Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

W dobie kryzysu gospodarczego, coraz więcej osób boi się o swoj± posadę. Bezrobocie w Powiecie Obornickim wynosiło w grudniu 2008r. 5,9% i chociaż w porównaniu z ubiegłym rokiem zmalało o przeszło 2%, to jednak fala kryzysu coraz bardziej dosięga naszego regionu. Ekonomi¶ci szacuj±, że w Polsce w 2009 r. pracę może stracić 0,5 mln osób. Zwolnienia grupowe w naszym powiecie zapowiedziały już 3 firmy: RUUKKI- 132 os., PARKIETY JANOWIAK(GORZEWO)- 80 os. oraz FAMILY FROST- 11 osób.

Specjali¶ci szacuj±, że najwięcej ludzi straci pracę w sektorze budowlanym. Spowodowane jest to faktem ograniczenia zdolno¶ci kredytowych, przez co bardzo mało osób decyduje się na budowę własnego domu, a firmy deweloperskie nie maj± kupców na mieszkania.
W¶ród bezrobotnych największ± grupę stanowi± ludzie z wykształceniem gimnazjalnym oraz zawodowym, natomiast w¶ród kobiet osoby z wykształceniem policealnym i ¶rednim zawodowym oraz ¶rednim ogólnokształc±cym. Niepokoj±cym zjawiskiem jest kończenie edukacji przez młodych na poziomie gimnazjalnym (68 osób). W czasach, gdy trudno jest znaleĽć pracę, szkolnictwo nadal po¶więca zbyt dużo uwagi na przekazaniu wiedzy ogólnej, teoretycznej, zamiast przygotować młodych ludzi do działań praktycznych. Nie pomaga w tym brak warsztatów przyszkolnych, szczególnie przy szkołach zawodowych, gdzie młodzież mogłaby praktycznie przygotować się do wykonywanego zawodu. Niebezpiecznie wzrosła liczba osób bezrobotnych w kręgu młodych ludzi (do 34 lat), co zwi±zane jest z faktem, iż 82% z tej grupy to osoby bez kwalifikacji zawodowych, czy do¶wiadczenia zawodowego. S± to osoby, które w pierwszej kolejno¶ci w przypadku zwolnień zostan± bez pracy. Drug± grup± obok nich s± osoby po 45 roku życia. Chociaż odsetek osób zwalnianych w tym wieku zmalał, to jednak w grudniu 2008 r. przewidywano, że w kraju nawet 40 tys. osób w tym wieku może stracić pracę. W najgorszej sytuacji będ± jednak osoby, które zostan± zwolnione, a od 2009 r. nie będ± im przysługiwać emerytury pomostowe.
Analizuj±c grupy zawodów, najwięcej osób bez pracy w 2008 r. pozostawało w grupie pracowników usług osobistych( m.in. kucharze) i sprzedawców. Drug± grupę stanowili robotnicy przemysłowi i rzemie¶lnicy ( stolarze, ¶lusarze, szwaczki, krawcowe, murarze). Zapotrzebowanie było natomiast na pracowników ochrony mienia i osób, dekarzy, spawaczy oraz kierowców. Największ± liczbę ofert pracy w 2008r. odnotowano w sektorze budowlanym oraz handlu.
PUP, walcz±c z bezrobociem, organizuje wiele spotkań z doradc± zawodowym, organizuje staże, szkolenia oraz kursy. W 2008r. zorganizowano ł±cznie 8 giełd pracy, po których 12 osób zyskało pracę. Z PUP skierowano w 2008 r. do pracy 311 osób oraz wydano ł±cznie 293 skierowań na staże oraz przygotowania zawodowe, z czego 63% osób rozpoczęło staż i przygotowanie zawodowe, a 113 osób po jego ukończeniu podjęło pracę. Odmowy podjęcia pracy wynikały zazwyczaj ze zbyt niskiego wynagrodzenia, b±dĽ braku opieki nad dzieckiem. Największ± grupę w¶ród szkoleniowców stanowi± osoby z wykształceniem zawodowym. Wydatki Funduszu Pracy w 2008 r. wyniosły prawie 5 mln zł, z czego niecałe 2 mln wydano na ¶wiadczenia dla bezrobotnych.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071