Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Jak pisali¶my w minionym tygodniu, po kilku latach postępowania na drodze s±dowej, wła¶ciciele pałacu w Objezierzu dowiedli, że mimo dekretu PKWN z 1944 r., na mocy którego pałac został im zabrany, na terenie pałacu nie prowadzono gospodarki rolnej i w zwi±zku z tym nie było podstaw do odebrania nieruchomo¶ci.

Wyrok jest już prawomocny, a teraz przed samorz±dowcami powiatowymi stoi dylemat, czy od tego wyroku odwoływać się, czy też nie. Jeszcze kilkana¶cie dni temu sprawa apelacji nie była tak oczywista, jednak po przesłaniu uzasadnienia wyroku prawnicy zapoznali się z nim i uznali, że jest szansa na wygranie apelacji. W minionym tygodniu, w trybie awaryjnym, zwołani zostali radni. Nie wszystkim jednak pasowało, więc decyzję o złożeniu apelacji i wpłaceniu na poczet kosztów 65 tys. zł podj±ł sam zarz±d powiatu. Odwołanie od wyroku złożyła również prokuratura krajowa. Co będzie dalej z t± spraw±, zadecyduje s±d. Jednak w przypadku, gdy powiat będzie musiał wypłacić byłym wła¶cicielom odszkodowanie w wysoko¶ci ok. 3 mln zł, radni znów stan± przed dylematem, sk±d wzi±ć brakuj±ce ¶rodki. Mimo, iż pałac został przekazany przez skarb państwa w 1998 r., to jak mówił radny Kazimierz Zieliński, "Wojewoda wypi±ł się na odszkodowanie", więc na pomoc finansow± ze strony województwa raczej nie ma co liczyć.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071