Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Szpital Powiatowy w Obornikach nie spełnia na dzień dzisiejszy wymogów Ministra Zdrowia dotycz±cych standardów jakie musz± być w nim wprowadzone do końca roku 2012.

W tej chwili żaden z oddziałów szpitala nie spełnia okre¶lonych ustaw± norm, szczególnie jeżeli chodzi o powierzchnię użytkow± i sanitariaty. Aby szczegółowo zaplanować prace, do jakich trzeba się przygotować, zarz±d powiatu zlecił wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla Szpitala Powiatowego w Obornikach.

Koszt takiego programu szacuje się poniżej kwoty 14 tys. euro. Aktualnie w starostwie rozpoczęto procedury, które maj± wyłonić najtańsz±, a zarazem dobr± firmę, która taki program opracuje. Sam program nie będzie dotyczył rozwoju medycznego, ale czysto technicznego, czyli dotycz±cego powierzchni użytkowej jaka jest potrzebna oraz budowy dodatkowego skrzydła o powierzchni ok. 1000 m2. Wstępnie wiadomo, że w programie uwzględniona zostanie także sala do cięć cesarskich oraz kolejna sala operacyjna.

Radni czekaj± zatem z niecierpliwo¶ci± na program funkcjonalno - użytkowy, a wtedy to oni zadecyduj± na co przeznaczyć ¶rodki i co w pierwszej kolejno¶ci należy w szpitalu zrobić, aby spełnić wymogi Ministra Zdrowia do końca 2012. W innym przypadku, jeżeli nie uda się tego wykonać, z dniem 1 stycznia 2013 Szpital Powiatowy w Obornikach może zostać zamknięty.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071