Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

W dniu 15 marca Zespół Szkół w Objezierzu zaprosił uczniów klas III gimnazjów i ich rodziców, aby zaprezentować ofertę edukacyjn± szkoły. Była to okazja do zwiedzenia szkoły, porozmawiania z uczniami i nauczycielami, posurfowania po Internecie i podziwiania występu szkolnego zespołu tańca ludowego. Tradycyjnie go¶ci poczęstowano objezierskimi rogalikami wypieczonymi przez uczniów.

Niestety nad szkoł± w Objezierzu zaczynaj± zbierać się ciemne chmury i jej dalsza przyszło¶ć może być zagrożona. Powodem tego jest proces, jaki wygrali byli wła¶ciciele pałacu, państwo Turno. Po kilku latach postępowania na drodze s±dowej wła¶ciciele dowiedli, że mimo dekretu PKWN z 1944 r., na mocy którego pałac został im zabrany, na terenie pałacu nie prowadzono gospodarki rolnej i w zwi±zku z tym nie było podstaw do odebrania nieruchomo¶ci. Wyrok jest już prawomocny, a teraz przed samorz±dowcami powiatowymi stoi dylemat, czy od tego wyroku odwoływać się, czy też nie.

W tym momencie zaczynaj± się schody, bowiem aby się odwołać trzeba wpłacić 5% warto¶ci nieruchomo¶ci, czyli ok. 60 tys. zł. Jeżeli jednak powiat sprawę przegra, to będzie musiał oprócz tych 60 tys. zł pokryć koszty zastępstw procesowych Turnów. Jeżeli powiat się nie odwoła, Turnowie zostan± wpisani w księdze wieczystej jako wła¶ciciel maj±tku, a wykre¶lony zostanie skarb państwa. Turnowie będ± zatem mogli ż±dać albo odszkodowania, czyli jak się szacuje około 3 mln zł, albo zwrotu maj±tku. Oba rozwi±zania będ± na pewno bardzo trudne dla radnych. Pierwsze ze względu na ograniczone ¶rodki jakimi dysponuje powiat, a drugie zew względu na szkołę, która straci swoj± bazę lokalow±.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

lawyer
Data: 01.04.2009 23:02:01

bzdury ...wyrok nie jest prawomocny...proszę o trochę wysiłku przy redagowaniu artykułów...


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071