Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

1610 bezrobotnych zarejestrowanych jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Obornikach. W styczniu w urzędzie zarejestrowało się 377 osób, w tym 214 kobiet. W lutym natomiast w PUP-ie pojawiło się kolejnych 346 bezrobotnych, z czego 174 to kobiety.

Powody tak dużej liczby bezrobotnych zgłaszaj±cych się do Urzędu Pracy s± dwa. Po pierwsze kryzys gospodarczy i zwolnienia w firmach obornickich, a po drugie zmiana ustawy o promocji zatrudnienia.

Z dniem 1 stycznia 2009 r. osoby posiadaj±ce status prawny osób bezrobotnych, tj. zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne na podstawie decyzji administracyjnej, trac± prawo do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej. A zatem wszyscy Ci bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy, którzy nie zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez urz±d pracy, ale przez swojego współmałżonka lub rodziców, zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez urz±d pracy. Zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodzin, niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, nadal posiadaj± ubezpieczenie zdrowotne przy swoim współmałżonku, czy rodzicach.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071