Data: , ¬ródło: Starostwo Powiatowe w Obornikach, Oborniki

W pi±tek 6 marca odbyło szkolenie z zakresu edukacji antytytoniowej dla młodzieży szkół gimnazjalnych powiatu obornickiego, zorganizowane przez Powiatow± Stację Sanitarno- Epidemiologiczn± i Starostwo Powiatowe w Obornikach.

Ponad 20 uczniów zapoznało się z zagrożeniami zwi±zanymi z paleniem tytoniu. Pod okiem Moniki Osak- pracownika O¶wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE zdobywali wiedzę teoretyczn± i praktyczn± w zakresie profilaktyki antynikotynowej.

Wiadomo, że palenie jest przyczyn± ponad 25 różnych grup chorobowych- w tym ataków serca, udarów, nowotworów płuc, gruĽlicy, wrzodów żoł±dka i wielu innych.

Gimnazjali¶ci poznali historię palenia papierosów, skład dymu tytoniowego i jego wpływ na organizm ludzki, wskaĽniki umieralno¶ci oraz cykl uzależnienia od nikotyny. Dowiedzieli się m.in. że papieros zawiera 4 tys. różnych substancji chemicznych, z których kilkaset jest truj±cych a 50 ma działanie rakotwórcze.

Program szkolenia obejmował także warsztaty, podczas których młodzież starała się nabyć różnorodnych umiejętno¶ci pozwalaj±cych na racjonaln± ocenę zagrożeń i podejmowania trafnych decyzji. Uczniowie omawiali sytuacje, w których młodzi ludzie najczę¶ciej sięgaj± po papierosy lub inne używki, oraz jak łatwo się od nich uzależnić. Gimnazjali¶ci uczyli się także asertywnych zachowań i mówienia "nie", kiedy kto¶ częstuje papierosem b±dĽ alkoholem.

Po ukończeniu szkolenia młodzieżowi liderzy zdrowia posiadaj± aktualn± wiedzę z zakresu szkodliwo¶ci palenia tytoniu, umiej± pomagać rówie¶nikom w rozwi±zywaniu problemów, a przede wszystkim wiedz± gdzie szukać informacji i pomocy specjalistów.¬ródło: Starostwo Powiatowe w Obornikach

Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071