Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

W Powiecie Obornickim mamy dwa internaty przy dwóch szkołach ponadgimanzjalnych. Jeden znajduje się w Objezierzu, a drugi w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w RogoĽnie. Niestety oba nie s± dochodowe i trzeba do nich dopłacać ze ¶rodków o¶wiatowych.

Powodem tego jest mała liczba uczniów chętnych do korzystania z internatów. Temat ich likwidacji pojawia się ¶rednio raz w roku przy dyskusjach na temat kosztów zwi±zanych z o¶wiat±. W minionym roku padały przecież nieoficjalne wnioski dotycz±ce zamknięcia obu.

W tym roku tematem internatu w RogoĽnie zaj±ł się zarz±d powiatu, a to wywołało duż± dyskusję w¶ród radnych na sesji. Powodem podjęcia tematu była jak na razie mała liczba chętnych uczniów do rogozińskiego internatu. Jak mówiła na sesji dyrektorka szkoły Renata Tomaszewska, w internacie od dwóch lat ¶rednio przebywa od 15 do 19 uczniów, jednak w tym roku większa czę¶ć uczniów z internatu opu¶ci mury szkolne, bowiem znajduje się w ostatniej klasie.

W całym internacie jest ok. 30 miejsc noclegowych, jednak żeby opłacało się utrzymywać pracowników obiektu, których jest trzech, to w internacie powinno spać minimum 15 uczniów. W tej chwili zainteresowanie internatem wykazuje kilku chętnych i to z dwóch szkół: z Zespołu Szkół im. Cegielskiego, a także z Agrobiznesu. Do tego dochodzi 5 uczniów, którzy będ± kontynuować naukę. Renata Tomaszewska wierzy jednak, że chętni się znajd±. Co jednak, gdy będzie ich mniej niż dziesięciu? Wówczas prawdopodobnie radni powróc± do tematu i będ± musieli podj±ć mało popularn± decyzję o zamknięciu internatu.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Reks
Data: 11.03.2009 21:12:18

"Niestety oba nie s± dochodowe i trzeba do nich dopłacać ze ¶rodków o¶wiatowych". Oczywi¶cie do o¶wiaty dopłaca się na całym ¶wiecie ! Na o¶wiacie nie zarabia się nigdzie, o¶wiata przynosi korzy¶ci dopiero po latach. Szkoda, że niektórzy o tym nie wiedz± lub zapomnieli.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071