Data: , Źródło: , Oborniki

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach informuje, że w dniu 17.01.2009r została opublikowana zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( DZ.U.z 2009r. Nr 6, poz.33) z mocą obowiązywania od dnia 01.02.2009r.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na wszystkich bezrobotnych (zarówno z prawem do pobierania zasiłku jak i bez prawa do pobierania zasiłku) nakłada obowiązek przedstawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach - druk ZUS ZLA (L-4).

Nieprzedstawienie zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby na wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy. Znowelizowane przepisy ustawy stanowią, że Starosta pozbawia statusu osobę bezrobotną, która pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego.

Zmianie ulegają także okresy utraty statusu bezrobotnego z powodu nieuzasadnionej odmowy przyjęcia propozycji pracy, szkolenia, stażu lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres: 
- 120 dni w przypadku pierwszej odmowy 
- 180 dni w przypadku drugiej odmowy 
- 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy

Jednocześnie informujemy, że nowelizacja ww. ustawy wprowadza zmianę w art. 75 ust. 3, zgodnie z którym dotychczasowy okres wyjazdu lub braku gotowości do podjęcia pracy w wymiarze 30 dni nie powodujący utratę statusu bezrobotnego, ulega skróceniu do 10 dni w roku kalendarzowym.Gorące tematyDołącz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętności, poprawiaj relacje z rodziną i przyjaciółmi korzystając z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji książkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gorące tematy
Gorące dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071