Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Do końca 2012 r., zgodnie z wymogami ustawy dotycz±cej standardów zakładów leczniczych, wszystkie szpitale w Polsce musz± spełniać okre¶lone kryteria techniczne, powierzchniowe i sprzętowe. Dla Szpitala Powiatowego w Obornikach oznacza to wiele inwestycji do zrealizowania, na które niestety ¶rodków w budżecie powiatu nie starczy.

Jeden z wymogów dotyczy ilo¶ci łóżek oraz powierzchni szpitalnej. Na dzień dzisiejszy w szpitalu znajduj± się 153 łóżka, a docelowo powinno ich być 160.

To jednak nie jedyny problem, bowiem aktualnie łóżka w szpitalu ustawiane s± gdzie popadnie w taki sposób, aby ustawić ich jak najwięcej. Do końca 2012 to się jednak musi zmienić, bowiem zgodnie z wymogami dostęp do łóżka powinien być z trzech stron. Szpital w Obornikach nie jest dostosowany do takich wymogów, a jego spełnienie w istniej±cej kubaturze spowoduje zmniejszenie ilo¶ci łóżek o co najmniej 1/3.

Rozwi±zaniem kłopotu z powierzchni± będzie dobudowanie nowego bloku szpitalnego o powierzchni ok. 1000 metrów. Jak szacuje sekretarz powiatu Piotr Sitek, koszt budowy nowego bloku to ok. 4 mln zł, oczywi¶cie bez wyposażenia. 4 mln złotych w budżecie powiatu jeszcze się znajd±, ale sk±d wzi±ć ¶rodki na wyposażenie sal oraz na generalny, można powiedzieć, remont pozostałych oddziałów w szpitalu? Rozwi±zaniem może być tylko przekształcenie szpitala w spółkę handlow±, posiadaj±c± własny maj±tek. Do tego rozwi±zania przymierzaj± się władze samorz±dowe powiatu, jednak jak na razie każdorazowa dyskusja na ten temat kończy się w±tkami politycznymi, albo ogóln± awantur±.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071