Data: , ¬ródło: KPPSP Oborniki, Oborniki

Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy zagrała już po raz 17, natomiast w Zespole Szkół w Rożnowie okr±gły 10 raz. Już tradycyjnie dzieci, młodzież i członkowie miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej stworzyli 12 zespołów kwestuj±cych na terenie wsi: Rożnowo, Marszewiec, Pacholewo, Kowanówko i Łukowo.

Strażacy OSP nie tylko sprawowali opiekę nad młodocianymi zespołami kwestarzy i zapewniali ochronę przed różnymi amatorami łatwego zysku ale również rozwozili do rejonów zbiórki i zwozili z powrotem do sztabu w Zespole Szkół. Ten wspólny wysiłek bardzo się opłacił, zebrano rekordow± kwotę - 5900 zł. To najwyższa kwota jak± zebrano w historii Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy organizowanej przez sztab w Zespole Szkół w Rożnowie. Zauważono też pewne wady organizacyjne zbiórki polegaj±ce na kwestowaniu różnych grup na tym samym terenie, pomimo wyraĽnego rozdzielenia terenu pomiędzy poszczególne sztaby. Skutkowało to faktem często kilkukrotnego odwiedzania danego ''adresu'' przez różne grupy co stawało się męcz±ce dla mieszkańców i dawali tego wyraz w rozmowach z wolontariuszami. Pewien procent tego zjawiska stanowiła zapewne też swoista nieformalna rywalizacja pomiędzy grupami wolontariuszy. Niemniej na przyszło¶ć niedoci±gnięcia te będzie trzeba dopracować. Po zakończeniu zbiórki i zdaniu skarbonek, wszyscy uczestnicy spotkali się na wspólnym skromnym poczęstunku w szkolnej stołówce. Dyrektor Zespołu Szkół w Rożnowie pani Dorota Stypuła i prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożnowie dh. Przemysław Gronostaj podziękowali wolontariuszom za zaangażowanie i prospołeczn± postawę oraz włożony wysiłek w w realizację tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy. Sztab i wolontariusze WO¦P w Zespole Szkół w Rożnowie, serdecznie dziękuj± wszystkim darczyńcom za ''wielkie serca'', szczodro¶ć, zrozumienie idei pomocy najmniejszym i najsłabszym – chorym dzieciom. Jeszcze raz udowodnili¶my że razem, solidarnie możemy bardzo dużo. Siema.

sporz±dził: dh Marek Szczurek OSP Rożnowo¬ródło: KPPSP Oborniki

Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071