Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

W listopadzie br. O¶rodek Pomocy Społecznej w Obornikach zakończył działania dotycz±ce realizacji projektu systemowego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejsk±. Projekt pod nazw± „Tworzenie warunków sprzyjaj±cych rozwojowi aktywnej polityki społecznej na ternie miasta i gminy Oborniki” w tym roku swym działaniem obj±ł 20 kobiet. Podstawowym celem projektu była aktywizacja wybranych pań zarówno w wymiarze zawodowym, jak i szeroko rozumianym aspekcie społecznym. Założenia starano się osi±gn±ć poprzez spotkania z psychologiem, doradc± zawodowym, terapeut± oraz skierowanie czę¶ci uczestniczek na kursy zawodowe. Beneficjentki wspierane były również w formie zasiłków.

Efektami prowadzonego projektu było między innymi uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów. Spo¶ród uczestniczek projektu, kurs profesjonalnego sprz±tania ukończyło 7 pań, kurs obsługi fiskalnej 5 kobiet, a jedna uczestniczka projektu ukończyła kurs opiekunki domowej.
Z wszystkimi beneficjentkami odbyły się spotkania grupowe, a także indywidualne z psychologiem, których celem była zmiana motywacji do podjęcia aktywno¶ci na rynku pracy, czy poprawa autowizerunku.
Panie uczestniczyły również w zajęciach z doradc± zawodowym, podczas których zdobyły umiejętno¶ci praktyczne, np. prawidłowe przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, czy odpowiednia prezentacja podczas rozmów kwalifikacyjnych.
Na zakończenie OPS zaprosił wszystkie panie na spotkanie, aby podsumowały i wyraziły swoje opinie na temat zrealizowanego projektu. Efekt przeprowadzonych działań był bardzo pozytywny. Beneficjentki ubolewały jedynie nad ograniczonym czasem ćwiczeń praktycznych podczas kursów zawodowych.
Obornicki O¶rodek Pomocy Społecznej zamierza w najbliższych latach realizować kolejne projekty, które maj± wpłyn±ć na poprawę sytuacji mieszkańców gminy Oborniki i zmniejszać obszar wykluczenia społecznego.
Obecnie powstaje już plan działań na 2009 rok.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071