Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

W miniony wtorek w Urzędzie Miejskim w Obornikach odbyła się sesja nadzwyczajna, której tematem był stan techniczny Pływalni w Obornikach. Obecny zarz±dca Pływalni PEC, złożył 10 maja wniosek...

...do burmistrz Anny Rydzewskiej, oraz radnych o wyrażenie zgody na zawieszenie działalno¶ci pływalni do czasu wykonania remontu kapitalnego niecek basenowych. Zgodnie z ocen± stanu technicznego, która została wykonana na zlecenie PEC, zaleca się rozpoczęcie kompleksowego remontu niecek basenowych. Brak rozpoczęcia prac remontowych może doprowadzić w najbliższym czasie do stanu awaryjnego, który będzie zagrażał konstrukcji basenu, a jednocze¶nie życiu i zdrowiu korzystaj±cych z usług Pływalni klientów.

Czy zatem basen w Obornikach zostanie zamknięty? A je¶li tak, to kto zwróci pieni±dze przedsiębiorcom, którzy na terenie Pływalni maj± swoje punkty handlowe? Wszystko wskazuje jednak na to, że Pływalnia zostanie zamknięta, ponieważ nikt nie weĽmie na siebie odpowiedzialno¶ci za zdrowie i życie korzystaj±cych z jej usług klientów.

Jak zatem doszło do tego, że Pływalnia w Obornikach po 8 latach funkcjonowania nadaje się do kapitalnego remontu, który gminę Oborniki będzie kosztował ok. 1,3 do 1,5 mln zł. Pierwsz± ekspertyzę stanu technicznego niecek basenowych wykonano już w 1999 r., czyli po roku funkcjonowania basenu. Wnioski tej ekspertyzy były jednoznaczne i mówiły o tym, że należy rozpocz±ć działania remontowe. Firma która wykonała niecki dała na nie zgodnie z umow± 10 letni± gwarancję, dlatego należało się wła¶nie do niej zwrócić o naprawę powstałych tak szybko uszkodzeń. Niestety pierwsze rozmowy z firm± prowadzone s± dopiero w czerwcu 2004 r. Po kilku pismach wysłanych do firmy, jej przedstawiciele w końcu pojawiaj± się na Pływalni i ogl±daj± konstrukcję i ¶ciany boczne. Nie chc± jednak zaj±ć żadnego stanowiska i każ± porostu czekać.

W marcu 2005 r. zarz±dca Pływalni PEC zleca wykonanie analizy stanu Pływalni. Wnioski tej analizy s± bardzo niepokoj±ce. Konstrukcja ¶ciany i basenu jest w fatalnym stanie, główna przyczyna to przecieki. Autor analizy tłumaczy, że przy dobrze wykonanej robocie nie powinno być mowy o jakichkolwiek przeciekach. Niecki basenu w Obornikach zostały wykonane Systemem Myrtha. Technologia Myrtha wykorzystuje stal nierdzewn± tylko tam, gdzie działanie sił statycznych i dynamicznych tego wymaga - ¶ciany niecki basenu - natomiast beton, tam gdzie wymagana jest prosta, płaska powierzchnia (płyta denna). ¦ciany Myrtha posiadaj± warstwę twardego PVC laminowanego na gor±co celem zapewnienia 100% szczelno¶ci i trwało¶ci. Z tego co mówił rzeczoznawca w Obornikach ¶ciany nie posiadaj± laminowanego na gor±co PVC i st±d m.in. przecieki.

W trakcie dyskusji radna Waleria Liczak stwierdziła, że aby podj±ć jakiekolwiek działania powinna być przygotowana kolejna ekspertyza. Witold Żółć dodał, że aby mówić o rozpoczęciu remontów należy sprawdzić stan techniczny całego obiektu i wtedy zobaczyć jakie to będ± koszty. Według radnego Żółcia to do Anny Rydzewskiej należy decyzja o zamknięciu basenu w Obornikach, jednak, je¶li jego stan jest faktycznie taki fatalny to należy to zrobić.

Czy i kiedy zatem basen zostanie zamknięty i na jak długo na pewno o tym państwa poinformujemy.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071