Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Mimo, iż 30 czerwca dyrektor Szpitala Powiatowego w Obornikach złożył oficjalne wypowiedzenie, nadal do końca nie wiadomo czy tak naprawdę odejdzie, czy też zostanie. Zgodnie z umow±, jak± dyrektor zawarł z zarz±dem powiatu, obie strony obowi±zuje 6 miesięczny okres wypowiedzenia. Jeżeli jednak zarz±d powiatu będzie chciał, to okres wypowiedzenia może skrócić.

Rezygnacja złożona jednak w okresie gdy trwaj± prace zwi±zane z termomodernizacj± szpitala, jest co najmniej dziwna. Sam dyrektor motywuje swoj± decyzję sprawami osobistymi, oraz propozycj± nowej pracy. Jednak czy sprawa ta nie ma czasem drugiego dna, którym może być po prostu jak to zawsze bywa "KASA"?

Oborniczanie spekuluj± na temat i zadaj± sobie wiele pytań. Kto bowiem proponuje pracę osobie, która jeszcze przez pół roku może być niedyspozycyjna z powodu sowich poprzednich zobowi±zań? Po drugie, jeżeli przyjrzeć się dotychczasowej karierze zawodowej dyrektora szpitala, to tak naprawdę nigdy zbyt długo nie zasiedział się w jednym miejscu.

W kuluarach powiatowych można usłyszeć, oczywi¶cie nieoficjalnie, że rezygnacja może być jedn± z metod na to, aby zarz±d powiatu zdecydował się podwyższyć dyrektorowi pensję. To jednak jest raczej niemożliwe, gdyż pensję dyrektora okre¶la tzw. ustawa kominowa. Zgodnie z "ustaw± kominow±" osoba zatrudniona na stanowisku dyrektora w publicznym szpitalu nie może otrzymywać wynagrodzenia wyższego niż okre¶lonego w tej ustawie, dlatego zarz±d powiatu ma raczej ręce zwi±zane w tej kwestii. Ustawa jednak odnosi się tylko do stanowisk kierowniczych, a co je¶li dyrektor otrzymałby inne zadania nie zwi±zane z kierowaniem szpitala, za które otrzymałby wynagrodzenie? To już jednak zmartwienie zarz±du jak wyj¶ć z tej sytuacji, aby nie pogorszyć kondycji szpitala.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071