Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

W poniedziałek w Urzędzie Miejskim w Obornikach odbyło się spotkanie burmistrz Anny Rydzewskiej z zarz±dem Spółdzielni Mieszkaniowej w Obornikach i mieszkańcami ulicy Armii Poznań 22. Tematem spotkania była sprawa budowy ulicy Pogodnej i szczegółów dotycz±cych szeroko¶ci drogi i chodnika.

W pierwotnym projekcie droga miała przebiegać tuż obok bloku 22, a od strony domków jednorodzinnych miała być ok. 1-2 metrowa wolna przestrzeń. Gmina nie zakładała także wykonania chodnika koło bloku, mimo iż przed przyst±pieniem do prac chodnik ten istniał, a wykonawca drogi go zdemontował.

Mieszkańcy bloku 22 byli bardzo zdeterminowani i mocno zabiegali o poszerzenie drogi i wykonanie chodnika. Obecni na spotkaniu członkowie zarz±du spółdzielni Maria Pilarska i Przemysław ¦widerski zadeklarowali, że spółdzielnia z własnych ¶rodków wykona chodnik, który czę¶ciowo będzie znajdował się na gruncie gminnym, a czę¶ciowo na gruncie spółdzielni, a następnie nieodpłatnie przekaże go gminie.

Aby spotkanie miało moc prawn±, sporz±dzono protokół w którym ustalono, że gmina opracuje zmiany w projekcie, które będ± uwzględniać przesunięcie drogi o 1 - 1,2 m w kierunku domków jednorodzinnych, a spółdzielnia zrobi chodnik przed blokiem 22 i przekaże nieodpłatnie chodnik gminie.

Niestety gdy strony ustalały zmiany w projekcie, prace na Pogodnej trwały pełna par±. Na dzień dzisiejszy kostka brukowa przed blokiem 22 została prawie położona, pytanie zatem co z tymi zmianami? Czy wykonawca będzie w stanie przebudować drogę i kto za to zapłaci. Mieszkańcy bloku 22 i domków jednorodzinnych, tak jak z utęsknieniem czekali na drogę, tak teraz spogl±daj± na ni± z niepokojem, martwi±c się, że zostanie ona zrobiona nie tak jak sobie wyobrażali.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071