Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Obornicka Fundacja Zdrowia od pocz±tku swego istnienia wzbudza wiele kontrowersji, zło¶liwi nazywaj± j± wręcz Obornicka Fikcj± Zdrowia, która tak naprawdę nikomu nie jest potrzebna.

W poprzedniej kadencji radni chc±c usprawnić jej działanie zdecydowali się wprowadzić do jej zarz±du radnego Zygmunta Dyczkowskiego, który jest organizatorem Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy w Obornikach. Wkrótce pan Zygmunt stał się nawet prezesem Fundacji, jednak niewiele to pomogło w zasilaniu jej konta ¶rodkami pieniężnymi. Co prawda ¶rodki jakie¶ wpływały, ale raczej było to wynikiem wygranych przez starostwo procesów s±dowych i inicjatyw Przemysława Gronostaja, który organizował specjalne kwesty, na których zbierano ¶rodki pieniężne.

Niestety, bardzo szybko okazało się, że łatwiej prowadzić takiego samograja jakim jest Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy niż skutecznie zarz±dzać Obornick± Fundacj± Zdrowia. W 2006 r. zarz±d fundacji zebrał się tylko 5 razy i zastanawiał się w jaki sposób pozyskać ¶rodki. W tym okresie największa okazała się wpłata z tytułu wygranego przez starostwo procesu oraz ¶rodki z kwesty przeprowadzonej przez Przemysława Gronostaja. Fundacja w 2006 zakupiła schodołaz i system przywoławczy dla SP ZOZ w Obornikach.

Na poprzedniej sesji rady powiatu, Zygmunt Dyczkowski złożył sprawozdanie za rok 2007 oraz zrezygnował z prezesury, a także członkowstwa w Obornickiej Fundacji Zdrowia. Radni przyjęli to sprawozdanie, a raczej jego namiastkę, która nie spełnia wymogów formalnych sprawozdania. Złożone w biurze rady i podpisane przez jej ówczesnego prezesa sprawozdanie zamiast obejmować cały rok 2007, objęło tylko okres od czerwca 2007 do lutego 2008. Po drugie złożone powinno być do końca lutego 2008, a nie na pocz±tku kwietnia (a taka data na nim widnieje). Radni jednak, za wyj±tkiem Adama Olejnika nie zwrócili na to uwagi i sprawozdanie przyjęli.

Po rezygnacji Dyczkowskiego z funkcji prezesa na ostatniej sesji rady powiatu wybrano nowego członka fundacji. Starosta Gustaw Wańkowicz zgłosił Przewodnicz±cego Rady Powiatu Andrzeja Okpisza jako kandydata do zarz±du fundacji. Opozycja nie zgłosiła swojego kandydata. Jako nowego członka komisji rewizyjnej zaproponowano wicestarostę Przemysława Gronostaja. Obie kandydatury w głosowaniu zostały zaakceptowane. Jak po głosowaniu mówił jej nowy członek, Andrzej Okpisz, zarz±d fundacji zbierze się aby opracować nowy statut, który ma usprawnić jej działanie. Czy jednak to się uda trudno powiedzieć, ponieważ jest to kolejna próba reanimacji tworu zwanego Obornick± Fundacj± Zdrowia.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071