Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Po zmianach w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych tegoroczne walne w Spółdzielni Mieszkaniowej było zupełnie inne niż w poprzednich latach. Tym razem nie było już spotkań grup członkowskich i wyboru przedstawicieli na walne, tylko każda grupa członkowska miała swoje walne.

Walne na raty

W takim walnym mógł wzi±ć udział każdy członek spółdzielni. Członkowie spółdzielni zostali zatem podzieleni, tak jak to było dotychczas, na sze¶ć grup członkowskich. Walne zaczęły się w poniedziałek 5 maja a skończyły już po zamknięciu tego numeru gazety, w poniedziałek 12 maja. Na każdym z zebrań głosowane były te same uchwały, a członkowie zarz±du prezentowali te same sprawozdania ze swojej działalno¶ci w roku 2007.

Bardzo zróżnicowana była także frekwencja na zebraniach, o ile pierwszego i drugiego dnia było ok. 40 osób to w kolejne dni było 10, 17 i 19 osób. Na dzień 31 grudnia 2008 spółdzielnia posiadała zarejestrowanych 3000 członków, w tym zamieszkuj±cych w zasobach spółdzielni 2843. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 1 członka zarz±du zatrudnionego w spółdzielni w roku 2007 wyniosło 6.994,99 zł, a pracownika spółdzielni 1982,88 zł W 2007 spółdzielnia oddała do użytku dwa bloki przy ulicy Droga Le¶na 45 i 47. Po rozliczeniu koszt inwestycji wyniósł ok 2210,22 zł/m2. W 2007 ocieplono 5 budynków mieszkalnych w cało¶ci wraz z robotami towarzysz±cymi. Ł±czne nakłady na termomodernizację wyniosły ok. 2,1 mln zł, ponadto wyremontowano 160 balkonów i 22 klatki schodowe. Zysk netto po zapłaceniu wszystkich stosownych należno¶ci wyniósł 161 tys. zł.

Kolejne grupy z zaciekawieniem większym lub mniejszym, co było słychać na Sali, przyjmowały sprawozdania prezentowane przez członków zarz±du i rady nadzorczej. W głosowaniu nad przyznaniem absolutorium od poniedziałku do pi±tku zarz±d i rada nadzorcza otrzymywały zdecydowan± większo¶ć głosów. Szczegóły z głosowania, które zostanie podsumowane i podliczone z kolejnych dni podane zostan± w przyszłym tygodniu.

My również w przyszłym tygodniu przedstawimy problemy, jakie prezes Marii Pilarskiej zgłaszali członkowie spółdzielni, a były to m.in. sprawy koszy na ¶mieci i placu zabaw na Armii Poznań oraz kolejno¶ci ocieplania poszczególnych budynków.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071